dimecres, 27 de maig de 2009

Què és la permacultura

Després de gairebé dotze anys practicant permacultura i amb un recurs com Internet ple de bones definicions en molts idiomes, sembla que definir la permacultura sigui redundant.

Tot i així ho faré per dues bones raons:

1. Aquest bloc tracta precisament d'això, i existeix per explicar a moltes persones de què va la cosa en la nostra relació personal o professional.

2. La permacultura és un moviment dinàmic en evolució contínua i molt divers, fins al punt que moltes de les persones que l'integren poden tenir perspectives molt diferents sobre un mateix tema. La dita "tants caps tants barrets" és plenament aplicable a la permacultura.
Descripció breu

Tots els integrants de la permacultura estan d'acord en una cosa: la permacultura és un sistema de disseny utilitzat per reduir la petjada ecològica de l'activitat humana.

Descripció acadèmica

La permacultura neix a Austràlia en la dècada dels anys setanta de la ma de Bill Mollison i David Holmgren i s'integra en el context de l'ecologia profunda (deep ecology). La paraula permacultura neix de la suma de les paraules "agricultura" i "permanent" i defineix molt bé el que era la permacultura en els seus inicis: una aproximació holística a una agricultura integral i sostenible. En molt poc temps la permacultura es comença a aplicar en àmbits més enllà de l'agricultura entesa en sentit estricte com ara són el disseny del paisatge o l'arquitectura i s'acaba considerant que la paraula deriva de la suma de les paraules "cultura" i "permanent".

Descripció segons Bill Mollison, un dels seus creadors

A "Introducción a la Permacultura" Bill Mollison diu: "Permacultura és un sistema de disseny per a la creació de mediambients humans sostenibles."

Descripció segons David Holmgren, un dels seus creadors

A la seva web Permaculturaprinciples.com David Holmgren diu: "La permacultura és un sistema de disseny fundat en la ètica i principis que es poden utilitzar per establir, dissenyar, coordinar i millorar tots els esforços fets per individus, llars i comunitats que treballen per a un futur sostenible.

La meva definició de permacultura

Com que aquest és el meu bloc no m'estaré d'aportar el meu gra de sorra: "La permacultura és a la sostenibilitat el que la filosofia és al coneixement".

El moviment de permacultura

Es pot definir als practicants de permacultura com a moviment atès que tots treballem en la mateixa direcció de crear una civilització més sostenible d'acord amb els principis ètics de la permacultura. Tots els permacultors treballem per compatibilitzar l'activitat humana, l'activitat dels sistemes naturals del planeta i per limitar l'ús dels recursos per garantir un nivell de vida de qualitat a les generacions futures.
En la pràctica no existeix un organisme o entitat que agrupi l'activitat de tots els permacultors degut a moltes raons, però principalment per la circumscripció a un àmbit geogràfic o l'especialització en una metodologia de treball molt concreta o definida.

Permacultura i agroecologia

Sovint em trobo professionals que es defineixen com a permacultors tot i venir d'una formació en agroecologia. Tot i que en la pràctica els objectius i els resultats són els similars la metodologia i l'aplicació són molt diferents en totes dues disciplines. L'agroecologia neix com un moviment de resposta a la Revolució Verda i focalitza la seva activitat en la producció d'aliments i en menor grau en la seva distribució.

La permacultura com a "estil de vida"

Alguns moviments integren la permacultura atesa la seva base ètica i els bons resultats a què porta. Un exemple és el moviment okupa. La permacultura és un sistema de disseny èticament molt definit que és compatible amb molts moviments, però independent en origen. Molts permacultors no compartim la idea que la permacultura sigui un "estil de vida" perquè vivim de maneres molt diferents: en la ciutat o en el camp, vegetarians o omnívors, amb una feina remunerada o sense, etc. El que ens identifica com a permacultors és la manera de fer les coses, no quines coses fem, tot i que de vegades coincideixen.
L'exemple més clar que conec és el que em va comentar en Richard Wade en una ocasió: una associació de caçadors a Estats Units que a partir del disseny en permacultura arriben a la conclusió que menjar carn és sostenible i sa si l'animal consumit creix en llibertat en el medi natural salvatge. Òbviament aquesta perspectiva no és compatible amb la d'una associació de permacultors crudívors que cultiva tots els seus aliments. Són dos estils de vida diametralment diferents però que treballen tots dos en la mateixa direcció de reduir la petjada ecològica.

En resum

La permacultura és un sistema de disseny regit per uns principis ètics que dissenya solucions per als reptes ambientals de la nostra vida des del àmbit personal i domèstic fins a l'àmbit de la comunitat on vivim (ciutat, vall, país, etc).

Aquest sistema de disseny ha canviat molt des dels seus orígens integrant les aportacions de diferents corrents i disciplines sempre amb la orientació de construir un present i un futur més sostenibles. Per posar un exemple en els seus orígens la permacultura era molt crítica amb la producció de cereals fins que va integrar els estudis i aportacions de Masanobu Fukuoka.

Per saber més

La web de David Holmgren és senzilla i entenedora i permet descarregar un pdf que explica de manera sintètica els principis ètics i de disseny de la permacultura.

Related Posts with Thumbnails