dijous, 4 de febrer de 2010

Tipus de compostatge
Si classifiquem el compostatge segons el procés de transformació el podem classificar en dos grans tipus: vermicompostatge i termocompostatge.
Anomenem vermicompostatge (del llatí vermis: cuc) al procés de transformació de la matèria orgànica per cucs del gènere Eisenia spp. Aquest tipus de cucs són detritívors i s'alimenten només de matèria en descomposició. El vermicompost és el producte de la seva digestió i també es coneix amb el nom de fem de cuc. Durant la digestió la matèria orgànica es sotmet a un procés d'higienització, raó per la qual en ocasions aquest tipus de cucs s'introdueixen en el procés d'inodors sense aigua per reduir al màxim la presència de patògens.

Anomenem termocompostatge al procés de transformació de la matèria orgànica per part de fongs i bacteris principalment. El nom deriva del fet que durant la descomposició es trenquen les cadenes de carboni de la cel·lulosa, fet que desprèn calor. Segons el rang de temperatura de treball d'aquests fongs i bacteris distingirem entre termocompostatge mesòfil (15ºC -45ºC) i termocompostatge termòfil (45ºC-70ºC).
El termocompostatge sempre es divideix en dues fases: 
  1. Descomposició. La protagonitzen fongs i bacteris i es caracteritza pel trencament de les cadenes de carboni i la fixació del nitrogen procedent de les proteïnes. La seva duració depèn del volum de matèria orgànica, la forma d'apilament i la presència d'oxigen i humitat dins de la pila.
  2. Maduració, la protagonitza la creació d'una cadena tròfica completa en l'interior de la pila de manera que apareixen tot tipus de invertebrats que complementen l'acció dels fongs i bacteris. A diferència de la fase de descomposició durant la maduració no es desprèn calor i és la temperatura ambiental la que determina la durada del procés, a part dels factors abans esmentats de volum de la pila, forma d'apilament, oxigen, humitat i drenatge.


Related Posts with Thumbnails